De politietop vindt de sirene-actie vrijdag onverantwoord en heeft het politiepersoneel daarvoor gewaarschuwd. De leiding deed een beroep op de agenten die actievoeren voor een betere cao, om niet mee te doen aan het protest. 

Dat melden de politiebonden vrijdag.

Politiemensen in heel Nederland lieten vrijdag een minuut de sirenes van hun voertuigen loeien voor een betere cao. De in hun ogen 'schraperige' cao-voorstellen hebben veel politiemensen ervaren als een klap in het gezicht.

Door de aard van de actie was het onderscheid tussen actievoerende politiemensen en agenten die hun werk doen, volgens politietop onvoldoende herkenbaar.

Ook was het voor burgers moeilijk in te schatten waar de signalen vandaan kwamen en waar ze rekening mee moesten houden. Dit had kunnen leiden tot gevaarlijke en ongewenste situaties, vindt de politieleiding.

Kort geding

De politietop heeft aangekondigd dat als er vrijdag toch acties zouden worden gehouden, erop werd toegezien dat de protesterende agenten niet ''onrechtmatig" zouden handelen. Mocht daar toch sprake van zijn, dan beraadt de leiding zich op het beperken van de acties.

De politiebonden reageren boos. Ze riepen hun leden op zich ''niet te laten intimideren door deze opstelling van de korpsleiding". Als zij echt zo zwaar had getild aan de risico’s van de sirene-actie voor openbare orde en veiligheid, dan had ze naar de rechter moeten stappen. Van de Kamp: ''Dat heeft men niet aangedurfd. Nu gaan we zelf een kort geding voorbereiden om vrij actie te kunnen voeren."

''De korpsleiding denkt blijkbaar dat de medewerkers eraan herinnerd moeten worden dat ze zich professioneel moeten gedragen", constateert NPB-voorzitter Han Busker. ''Dat geeft wel aan hoe groot de afstand tussen de top en de werkvloer is."

Heeft u foto’s of video’s bij dit nieuws, stuur ze in via WhatsApp.

Lees ook: loeiend politieprotest kent lange voorgeschiedenis