Het aantal scholieren dat het onderwijs verlaat zonder havo-, vwo- of MBO2-diploma, is vorig jaar gedaald van 2,1 naar 1,9 procent.

In totaal waren er 25.970 zogenoemde voortijdig schoolverlaters. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Het kabinet Rutte-Asscher wil dat het aantal voortijdig schoolverlaters in 2016 is teruggedrongen tot maximaal 25.000. 

Dat aantal is in de afgelopen jaren al fors gedaald. In het schooljaar 2001-2002 waren er nog 71.000 leerlingen die vroegtijdig van school gingen.

Rotterdam heeft relatief de meeste scholieren die zonder diploma van school gaan, namelijk 3,9 procent van de leerlingen. Den Haag volgt met 3,4 procent. In Ede haalt 1,4 procent een diploma.

Luxeverzuim

Het aantal leerlingen dat spijbelde of onder schooltijd op vakantie was, daalde wel. Dit zogehete luxeverzuim daalde met 7 procent. Het is voor het eerst in jaren dat deze aantallen afnamen.

Zowel spijbelen als luxeverzuim is strafbaar. Als een ouder het kind onder schooltijd mee op vakantie neemt, kan een boete van honderden euro’s worden opgelegd.