Alleen provincie Zeeland bezuinigt op natuur

Alle provincies behalve Zeeland zijn van plan dit jaar meer geld uit te geven aan natuur. In totaal investeren zij naar verwachting 171 miljoen euro meer dan in 2014. 

Dat blijkt uit cijfers uit de provinciebegroting voor 2015 van het CBS.

Vooral de noordelijke provincies reserveren relatief veel geld voor beschermende maatregelen. Friesland geeft per inwoner het meeste geld (103 euro) uit aan natuurbeheer. Noord-Holland besteedt hieraan met 10 euro per inwoner het minste. 

Hoewel Zeeland als enige fors bezuinigt op uitgaven aan natuurbeheer, besteedt de provincie in 2015 toch het op twee na het hoogste bedrag per inwoner (87 euro). 

De forse daling in natuurinvesteringen van Zeeland is te verklaren door de hoge uitgaven van de provincie in 2014. In dat jaar reserveerde Zeeland 180 euro per inwoner, maar liefst tweeënhalf keer zo veel als de nummer twee Drenthe (70 euro).

Onder natuurinvesteringen vallen bestedingen in het beheer en onderhoud van natuurterreinen en het uitvoeren van beschermende maatregelen voor natuur en landschap.

Tip de redactie