'VU-hoogleraar Nijkamp hergebruikte veel teksten'

VU-hoogleraar Peter Nijkamp heeft veelvuldig eerder door hem geschreven en gepubliceerde teksten opnieuw gebruikt in zijn wetenschappelijke publicaties, zonder daarbij duidelijk te maken dat het geen origineel werk was. 

In 43 van de 261 onderzochte publicaties zijn hergebruikte teksten aangetroffen. Het gaat om passages van meer dan vijftig woorden geschreven door Nijkamp, al dan niet samen met co-auteurs.

Dat blijkt uit het dinsdag naar buiten gebrachte onderzoek van de commissie Zwemmer. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

In 43 van de 261 onderzochte publicaties zijn hergebruikte teksten aangetroffen. Dat aantal is groot, volgens de commissie.

Het gaat om passages van meer dan vijftig woorden (dat is in normaal lettertype vier tot vijf regels) geschreven door Nijkamp, al dan niet samen met co-auteurs. Het gehele oeuvre van Nijkamp beslaat vanaf 1970 tot nu 2330 publicaties.

Opvallend

De ene keer gaat het om enkele hergebruikte zinnen, soms om hele alinea’s, schrijft de commissie in haar rapport. ''Opvallend daarbij is dat vaak enkele kleine aanpassingen hebben plaatsgevonden in die zin dat enkele woorden zijn veranderd, weggelaten dan wel toegevoegd. Verwijzing naar eerder gebruikte teksten ontbreekt vrijwel altijd.’’

Nijkamp, professor in de ruimtelijke economie, kwam begin vorig jaar in opspraak. In een proefschrift zou sprake zijn geweest van zelfplagiaat van het werk van een promovenda die hij begeleidde en van Nijkamp.

Zelfplagiaat

Over zelfplagiaat en hoe daarmee om te gaan is vervolgens een brede discussie ontstaan in de wetenschappelijke wereld. Een commissie van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) heeft vorig jaar gekeken naar het ''grijze gebied’’ tussen plagiaat en correct hergebruik van teksten, ideeën en onderzoeksresultaten.

Universiteitenvereniging VSNU heeft afgelopen najaar een artikel toegevoegd over zelfplagiaat aan de Nederlandse gedragscode voor wetenschapsbeoefening.

''Om ook breder de meningsvorming over hergebruik van eigen teksten te stimuleren heeft het college van bestuur besloten het onderzoeksrapport van de commissie openbaar te maken’’, laat de VU weten in een toelichting. Nijkamp is sinds januari dit jaar met pensioen.

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie