Het aantal megastallen in Nederland is in acht jaar tijd bijna verdrievoudigd. Het totale aantal groeide van 301 in 2005 naar 803 in 2013.

De groei doet zich voor in alle provincies, maar is vooral sterk in Noord-Brabant, Gelderland en Friesland. Dat blijkt uit een onderzoek van Alterra in opdracht van Milieudefensie. 

Het aantal melkveebedrijven groeide sterker dan het aantal varkensbedrijven. De melkveehouderij heeft met 317 de meeste megastallen gevolgd door stallen met fokzeugen (209) en vleesvarkens (85). Het aantal megastallen met fokzeugen is meer dan verdubbeld en het aantal met vleesvarkens bijna verviervoudigd.

Megastallen

Regionale verschillen 

Het aantal megabedrijven verschilt sterk per regio. Noord-Brabant heeft met 259 bijna een derde van het totaal. In het westen van het land is het aantal stallen relatief laag. In Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland staan per provincie niet meer dan twintig megastallen.

Megastallen zijn minstens drie keer zo groot als gangbare bedrijven. Zij huisvesten minimaal 7.500 vleesvarkens, 1.200 fokvarkens, 120.000 leghennen, 220.000 vleeskuikens, 250 melkkoeien, 2.500 vleeskalveren of 1.500 geiten.