Veel gemeenten doen te weinig aan het onderhoud van viaducten en bruggen. Ze trekken er te weinig geld voor uit en ook leggen ze geen geld opzij voor verwachte vervangingen.

Dat stelt Bouwend Nederland vrijdag na een onderzoek onder gemeenten.

Volgens de belangenvereniging van bouw en infrabedrijven stelde het toenmalige ministerie van VROM in 2009 het probleem ook al aan de kaak, maar is er in de praktijk sindsdien niet veel veranderd. Ongeveer veertig procent van de bruggen en viaducten dateert van voor 1980.

Bij de enquête onder alle gemeenten reageerde ruim een kwart. Dit deel van de gemeenten is verantwoordelijk voor 8.800 bruggen in Nederland. Van bijna een op de vijf bruggen is het bouwjaar onbekend.