Mogelijke leegstand van bedrijfspanden op bedrijventerrein Euregio en de nabijheid van woonwijk de Eschmarke zijn volgens de Raad van State goede redenen voor de gemeente Enschede om Dream Fireworks Entertainment een opslagvergunning voor 370 ton consumentenvuurwerk te weigeren.

In een definitieve uitspraak veegt de Raad woensdag alle bezwaren van het vuurwerkbedrijf en directeur Frits Pen van tafel. Die heeft nu een vergunning voor maximaal 50 ton.

Pen snapte niets van de weigering van de gemeente om een uitbreiding toe te staan. De veiligheidsrisico’s van consumentenvuurwerk zijn volgens hem veel kleiner dan van evenementenvuurwerk.

Pen meent dat de gemeente zich nog steeds te veel laat leiden door de vuurwerkramp van vijftien jaar geleden en wees op een nabijgelegen gasopslagbedrijf dat veel meer risico’s voor de omgeving zou opleveren.

Maar de Raad van State is het eens met Enschede dat een uitbreiding van de vuurwerkopslag tot leegstand op het Euregioterrein zou kunnen leiden, omdat andere bedrijven niet vlak bij een grote vuurwerkopslag zouden willen zitten.

De gemeente kreeg al veel signalen van ondernemers en omwonenden dat ze bezwaar zouden maken als Pen een vergunning voor 370 ton vuurwerkopslag zou krijgen.