De politie in Amsterdam bereidt zich voor op een grootschalige actie tegen de krakers in de zogenoemde Tabakspanden aan de Spuistraat. 

Aanleiding is een incident dinsdagochtend waarbij agenten vanuit het gebouw werden bekogeld met glazen verfbommen.

De driehoek van burgemeester, Openbaar Ministerie en politie vindt dat met deze actie een grens is overschreden en noemt het onaanvaardbaar dat de politie in haar werk wordt belemmerd.

"Met het gooien van de glazen projectielen namen de krakers een risico dat agenten ernstig zouden verwonden", aldus de gemeente.

Onbekenden bekogelden eerst een politieauto met glazen potten en gloeilampen gevuld met verf. Toen agenten de woning van waaruit werd gegooid binnen wilden gaan, werden ook zij bekogeld.

Renovatie

Volgens een woordvoerder van de gemeente Amsterdam wordt niet op zeer korte termijn al tot ontruiming overgegaan. "Het is een waarschuwing. Als het nog een keer gebeurt is de politie klaar voor actie."

De Tabakspanden zijn eigendom van woningbouwvereniging De Key die vergunning heeft voor een renovatie. De Key heeft in verschillende rechtszaken geëist dat de krakers moeten vertrekken. Rechters hebben de woningbouwvereniging in het gelijk gesteld. Op 18 maart moet het complex leeg zijn.

Brief Burgemeester

Burgemeester Eberhard van der Laan heeft de gemeenteraad dinsdagavond in een brief op de hoogte gebracht van de stand van zaken rond de Tabakspanden. Hij zegt te begrijpen dat de gebruikers van de panden moeite hebben hun plek te verlaten. Sommigen hebben er immers jaren gewoond en gewerkt.

"Maar gezien de weerstand van een deel van hen om gehoor te geven aan civiele vonnissen wordt rekening gehouden met een verzoek van de deurwaarder om over te gaan tot ontruiming met de sterke arm", aldus Van der Laan.