Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel gaat voorlopig het schieten van ganzen in en nabij natuurgebieden niet stoppen.

De Raad van State had de provincie gevraagd voor 1 maart te reageren op een handhavingsverzoek dat is ingediend door Vogelbescherming Nederland.

Volgens de Vogelbescherming heeft de provincie in strijd gehandeld met de Natuurbeschermingswet door het schieten toe te staan zonder vergunning. Het provinciebestuur meent dat het te weinig tijd krijgt van de Raad van State om een afgewogen besluit te nemen.

De ganzenjacht in de winter is omstreden. De provincie verloor in januari een kort geding. De rechtbank in Zwolle schortte het jagen tot 1 maart op. De Vogelbescherming stapte vervolgens naar de Raad van State. De natuurorganisatie wilde voorkomen dat vanaf deze maand weer zou worden geschoten op ganzen.

Vergunning

Onduidelijk is of voor het schieten van ganzen in en nabij zogenoemde Natura-2000-gebieden een vergunning nodig is. De provincie meldde in de zitting bij de Raad van State dat onderzoek daarnaar op 1 maart kon zijn afgerond.

Dat blijkt dus nu niet het geval. De jacht is inmiddels weer voortgezet, bevestigt een woordvoerder van de provincie.

In Natura 2000-gebieden worden sommige diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd. In Nederland zijn er ruim honderdzestig van die gebieden.