De docenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA), die zich Rethink UvA noemen, praten donderdagmiddag om 16.00 uur in het bezette Maagdenhuis met het College van Bestuur (CvB). 

Dat meldt Rethink UvA woensdagavond. 

De docenten hebben zich achter de studenten geschaard die momenteel het bestuursgebouw van de universiteit in Amsterdam bezet houden.

Rethink UvA wil onder andere dat het bestuur de universiteit democratischer maakt, de vertrouwensrelatie herstelt en een onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren naar de financiële situatie. En wel vóór vrijdag 16.00 uur. 

"Het doorgeschoten rendementsdenken heeft ertoe geleid dat de kwaliteit van onderwijs en onderzoek niet langer gewaarborgd is", stelt het platform. 

"In onze universiteit moeten studenten en medewerkers zeggenschap hebben. Keuzes mogen niet alleen op basis van financieel rendement worden gemaakt, maar in de eerste plaats op basis van wetenschappelijk en maatschappelijk belang."

De docenten lazen hun verklaring woensdag voor aan de bezetters in het Maagdenhuis. Rethink UvA dreigt met meer acties als hun eisen niet worden ingewilligd.

Studentenprotest: De geschiedenis herhaalt zich, keer op keer

Video: Studenten bezetten Maagdenhuis door de jaren heen