De Nederlandse advocaat Bart Stapert heeft dinsdagmiddag een klacht ingediend tegen het Nederlands-Amerikaans bedrijf Mylan voor het leveren van middelen waarmee in de VS terdoodveroordeelden worden omgebracht.

Mylan levert het middel rucoronium bromide. Dat werd in januari nog gebruikt bij de executie van Charles Warner in Oklahoma, die was veroordeeld voor moord en verkrachting.

De klacht is ingediend bij het OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking)-contactpunt in Den Haag.

Rucoronium bromide is een spierverslapper die als tweede medicijn van een dodelijke cocktail wordt toegediend. De afgelopen jaren hebben zich meerdere malen problemen voorgedaan bij executies, omdat een van de medicijnen niet goed werkte. Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf is volgens Stapert sinds vorige week om belastingvoordelen gevestigd in Nederland.

Maatregelen

''Mylan is het enige in de VS gereguleerde farmaceutische bedrijf dat weigert maatregelen te nemen om te voorkomen dat haar producten niet worden ingezet bij executies'', concludeert Stapert. ''Andere bedrijven doen dit inmiddels wel.''

De advocaat benadrukt dat betrokkenheid bij uitvoering van de doodstraf een schending is van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. ''Daarnaast is het ook een overtreding van de EU-Verordening voor het verbod van handel in martelwerktuigen en een schending van de OESO Richtlijnen voor Multi-Nationale Ondernemingen.''

Mensenrechten

''Nu Mylan er voor kiest om in Nederland belastingvoordelen te genieten, hoort het bedrijf zich te houden aan de hier geldende regels over bescherming van de mensenrechten'', meent Stapert. Hij verzoekt de OESO dan ook om een nader onderzoek in te stellen en Mylan te gebieden de medeplichtigheid bij executies te stoppen.

Mylan was niet bereikbaar voor commentaar.