Noord-Brabant zou de spil zijn van een grootscheepse, internationale handel in verwaarloosde puppy's. De diertjes zouden in Oost-Europa worden gefokt en onder erbarmelijke omstandigheden naar Nederland komen.

Dat stelt Omroep Brabant dinsdag op basis van tientallen gesprekken met dierenartsen. Zij zien het dierenleed elke dag in hun behandelkamer.

De hondjes zouden worden gefokt in grote boerderijen in Oost-Europa en daarna in vrachtwagens naar Nederland gebracht. Tijdens deze reizen overlijden er al met regelmaat puppy's door stress en verwaarlozing.

De dieren komen vanuit Brabant via louche handelaren en internet terecht bij consumenten. Er wordt regelmatig geknoeid met hondenpaspoorten en inentingspapieren bij deze overdracht.

Ouderhonden

De Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) stelt in een reactie de problemen te herkennen. ''Het gebeurt te vaak dat dit soort transporten met pups onder valse voorwendselen Nederland binnenkomt'', bevestigt een woordvoerder. ''Het gaat om mensen die zeer gehaaid zijn in het vervalsen van documenten. Het is heel lastig die transporten te onderscheppen. Dat is één van de nadelen van de vrije handel binnen Europa.''

Voor consumenten die een nieuw hondje aanschaffen heeft de zegsman overigens wel een advies. ''Wie een pup uit een nieuw nest overneemt, kan altijd vragen naar de ouderhonden. Als de eigenaar van de pup daar moeilijk over doet, of geen ouders kan laten zien, dan is dat vaak een signaal dat er iets niet pluis is met de dieren.'' Overigens is de observatie van de LID dat de problemen zich net zo goed in de rest van Nederland voordoen als in Brabant.

Onverwachte inspectie

De Nationale Voedsel- en Waren Autoriteit kan de toename van illegale honden uit het voormalig oostblok overigens niet cijfermatig bevestigen. ''Wij verrichten jaarlijks enkele honderden onaangekondigde inspectie bij handelaars en fokkers'', legt een woordvoerder uit.

''Ook vinden er met grote regelmaat transportcontroles plaats. Wanneer daarbij overtredingen worden geconstateerd, treden we op.'' Indien nodig, wordt contact gezocht met collega-instanties in het buitenland.

Malafide handelaar

Toch zet de NVWA een grote kanttekening bij de noodklok die de Brabantse dierenartsen luiden. ''Regelmatig wordt er melding gemaakt van een pup die na aanschaf ziek wordt. De eigenaar denkt dan vaak dat de pup afkomstig moet zijn van een malafide handelaar. Maar dat verband is er vaak niet. Een jong dier kan nu eenmaal ziek worden, ook al krijgt het alle zorg die het nodig heeft.''

De NVWA adviseert kopers vooral geen nieuwe honden aan te schaffen via internet. ''De consument kan zelf een substantiële bijdrage leveren aan het voorkomen van dit soort excessen door puppies niet online aan te schaffen. Via die weg is namelijk controle van de herkomst en de gezondheid van het diertje nog vele malen lastiger te controleren.''