De bezetters van het Bungehuis in Amsterdam gaan het gebouw niet verlaten. Daarmee gaan de studenten tegen het besluit van de rechtbank in.

Die had eerder op donderdag in een kort geding bepaald dat het gebouw binnenkort ontruimd mag worden. Doen ze dat niet, dan moeten ze een dwangsom betalen van 1.000 euro per dag die kan oplopen tot een maximum van 25.000 euro.

Dat werd besloten tijdens een kort geding dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) tegen de actievoerders had aangespannen.

'Geen gewicht'

De UvA had een ontruiming geëist binnen vier uur na dagtekening van het vonnis en een dwangsom van 100.000 euro. Die dwangsom vond de rechter te hoog. De rechtbank was het wel eens met de argumenten van de UvA dat de bezetting het onderzoek en het onderwijs hindert en de (brand)veiligheid gevaar loopt.

Maar volgens een studente heeft de uitspraak voor de bezetters "geen enkel gewicht". Daarom gaan ze door met de bezettingsactie.

Het statement kon rekenen op luid applaus en een hoop gejoel van de honderden aanwezige studenten. Zij waren in groten getale gekomen om de actievoerders te steunen. Op de vraag wie zich nu precies tot de actievoerders rekent, werd opnieuw geheimzinnig gereageerd.

Tijdstip

Het is nog niet duidelijk wanneer de UvA de bezettende studenten in het Bungehuis zal sommeren te vertrekken.

"De klok gaat pas lopen op het moment dat de UvA het vonnis van de rechter aan de studenten betekent. Dat wil zeggen dat een deurwaarder bij hen langsgaat met het vonnis in de hand", legt een woordvoerder van de rechtbank Amsterdam donderdagavond uit. "Vanaf dat moment hebben ze vier uur om het Bungehuis te verlaten."

Rond 20.15 uur heeft de deurwaarder zich gemeld bij de studenten in het Bungehuis. Maar de kans dat de politie donderdagavond- of nacht nog het pand gaat ontruimen, wordt zeer klein geacht.

Gevaar

Het Bungehuis aan de Spuistraat, een gebouw van de faculteit geesteswetenschappen van de UvA, wordt al sinds vrijdagochtend bezet door een groepering die zich De Nieuwe Universiteit (DNU) noemt en strijdt voor meer democratie en transparantie van bestuur binnen de universiteit.

De universiteit betoogde dat lopend onderzoek gevaar loopt doordat specifieke experimenten niet kunnen doorgaan. Ook kunnen tentamens niet worden nagekeken en wordt gevreesd voor fraude. ''We weten dat er ruimtes zijn opengebroken'', zei de raadsman van de UvA.​

Meer inspraak

De studenten willen bijvoorbeeld meer inspraak in de medezeggenschapsraden en verlangen volledige openbaarmaking van het financiële beleid van het bestuur. De bezetters willen het pand pas verlaten als al hun eisen zijn ingewilligd. De UvA had ze een andere locatie aangeboden, maar dat wilden ze niet.

''Dat zou om een leegstaand gebouw gaan, waar bij een bezetting geen enkele pressie vanuit gaat'', zei de advocaat van de actievoerders, die te kennen gaf dat het stadium van 'gesprekken voeren' al is gepasseerd.

''De bezetters proberen al een jaar een serieuze discussie te voeren over het verbeteren van de transparantie.'' De rechter probeerde de studenten nog tot nieuw overleg te bewegen, maar daar gingen ze niet op in.

Een docent die met de actie sympathiseert, riep de bezetters op ''met mij hier te blijven en u aan te sluiten bij de arrestantengroep". Hij zei te hopen dat de dwangsom gebruikt wordt voor de tekorten die zijn ontstaan door financieel wanbeheer van het universiteitsbestuur.

AchtergrondWat willen de bezetters van het Bungehuis?