De veiligheid van inwoners van de provincie Groningen speelde tot 2013 geen rol bij de besluitvorming over de winning van aardgas in hun provincie.

Dat blijkt uit het woensdag gepubliceerde rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV).

Volgens de Onderzoeksraad is niet zorgvuldig omgegaan met de veiligheid van inwoners van de provincie. De veiligheidsrisico's die de winning met zich meebracht zagen de betrokken partijen als "verwaarloosbaar".

Schade als gevolg van de gaswinning zagen zij als een risico dat vergoed kon worden.

Video: Veiligheid geen rol bij gaswinning Groningen

Maximale winning

De raad onderzocht de besluitvorming rond de gaswinning in Groningen in de periode vanaf de ontdekking van het gasveld in 1959 tot 2014. 

Voor de partijen die betrokken waren bij de besluitvorming rond de gaswinning (onder wie het ministerie van Economische Zaken, de NAM, Staatstoezicht op de Mijnen, Gasterra, Shell en ExxonMobil) stond een maximale winning van het gas voorop.

"In de besluitvorming stond het belang van winning op de eerste plaats: een maximale opbrengst, optimaal gebruik van de Nederlandse bodemschatten en continuïteit in de gasvoorziening", schrijft de Onderzoeksraad.

Over de rol van het ministerie van Economische Zaken en de onafhankelijke toezichthouder is de raad hard. Juist zij zouden de publieke belangen moeten behartigen, maar hebben dat onvoldoende gedaan. "Het ministerie [...] was echter dermate onderdeel van het gesloten bolwerk waar het belang van winning prevaleerde, dat het veiligheidsbelang in de praktijk een ondergeschikte rol speelde", schrijft de raad.

Kamp bewust van ernst

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) zegt in een reactie zich zeer bewust te zijn "van de ernst van de problematiek" en zijn verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen.

Kamp: "De besluiten over de omvang van de gaswinning en de maatregelen om de gevolgen van de aardbevingen te beperken, op te vangen en te compenseren, moeten tot zodanige verbeteringen leiden dat het vertrouwen van de Groningers herwonnen wordt. Dit kan alleen door deze verbeteringen snel en daadwerkelijk te realiseren."

De onderzoeksraad doet in het rapport een aantal aanbevelingen. Zo moeten de bij de gaswinning betrokken partijen erkennen dat ze tot 2013 niet zorgvuldig zijn omgegaan met de veiligheid van burgers in Groningen.

Ook moet vanaf nu de veiligheid van de inwoners een belangrijke rol spelen bij besluiten over gaswinning, vindt de raad. Een grotere rol voor de bewoners in de besluitvorming behoort tot een van de aanbevelingen.

Gaswinning Groningen

Bron: NAM© NU.nl/Jerry Vermanen

Politieke reacties op rapport

Bekijk hier het aantal aardschokken in Groningen

Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen l Een nieuwe nachtmerrie voor de PvdA