Sinds 04.30 uur vrijdagochtend wordt het Bungehuis bezet door studenten van de Universiteit van Amsterdam. Ze zijn ontevreden over de besluitvorming binnen de instelling. 

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft de bezetters van de Faculteit der Geesteswetenschappen gesommeerd het pand te verlaten en het ''in ordelijke staat achter te laten".

Het bestuur heeft aangifte gedaan bij de politie wegens huisvredebreuk. Of dat leidt tot een ontruiming is aan de officier van justitie, aldus het bestuur.

Circa honderd studenten en docenten van de UvA bezetten sinds vrijdagochtend de locatie Bungehuis van de universiteit. Ze hebben de sommatie verworpen en zijn niet van plan weg te gaan. ''We strijden voor een rechtvaardige zaak".

Inspraak

Op hun website De Nieuwe Universiteit pleiten de actievoerders voor meer democratie. Ze vinden dat de inspraak van studenten en docenten nu minimaal is. Verder willen ze meer openbaarheid van het financieel management en volledige openbaarheid van bestuur.

Louise Gunning-Schepers, voorzitter van het College van Bestuur, schrijft in de sommatiebrief dat de UvA ''onevenredig wordt benadeeld" door de bezetting. ''Door uw actie kan er geen onderwijs plaatsvinden in het gebouw. U dupeert daarmee studenten en medewerkers van de UvA", aldus Gunning-Schepers. De universiteit stelt de actievoerders aansprakelijk voor de schade die de UvA lijdt.

Werkplek

De bezetters ontkennen dat ze zich schuldig maken aan huisvredebreuk. ''We hebben op alle mogelijke manieren de lopende universitaire zaken gefaciliteerd en zijn alternatieve roosters aangeboden. Ook is medewerkers de gelegenheid geboden hun persoonlijke bezittingen van hun werkplek op te halen", reageerden de actievoerders.

Het Bungehuis, de locatie van de bezetting, behoort tot de faculteit Geesteswetenschappen. Maar volgens de actievoerders richt de actie zich tot de gehele universiteit. Er zouden namelijk ook studenten aanwezig zijn van andere faculteiten.

Heeft u foto's bij dit bericht? Upload ze via NUfoto