De instroom op hogescholen en universiteiten is dit studiejaar gedaald ten opzicht van het vorige studiejaar. Dat blijkt uit de definitieve inschrijvingscijfers.

Zo nam het aantal eerstejaars op het hbo af met 4.000 studenten van 106.608 in 2013/2014 naar 102.403 in het studiejaar 2014/2015. Een daling van 3,9 procent.

Op de universiteiten is een vergelijkbare trend te zien. Daar daalde de instroom aan bachelorstudenten met 2,4 procent naar 44.304. 

Met name een dalend aantal vwo'ers (-5,9 procent) zorgt voor de afgenomen instroom op de universiteiten. Een groei van het aantal internationale studenten (8,1 procent) maakte het instroomverschil weer wat kleiner.

Een woordvoerder van de universiteitskoepel VSNU laat weten dat de instroomdaling te verklaren is door het feit dat er nu eenmaal minder vwo'ers zijn.

Volgens de Vereniging Hogescholen is de daling echter mogelijk een correctie ten opzichte van vorig studiejaar toen veel scholieren snel aan hun vervolgstudie begonnen om nog te kunnen profiteren van de basisbeurs. Uiteindelijk werd de afschaffing van de basisbeurs een jaar uitgesteld. 

Volgens de VSNU is er geen sprake van een correctie, omdat voor de inschrijving voor 2014/2015 eveneens duidelijk was dat dat waarschijnlijk het laatste jaar van de basisbeurs zou zijn. Relatief gezien zou er zelfs sprake zijn van een toename van het aantal vwo'ers dat direct voor een vervolgopleiding koos en dus niet eerst ging werken of reizen.

Ten opzichte van studiejaar 2012/2013 is er zowel op het hbo als de universiteit wel sprake van een hogere instroom.

Techniek

Ondanks de daling van het aantal instromers in het eerste jaar zijn er wel meer studenten dan ooit in het hoger onderwijs, zowel in het hoger beroepsonderwijs als op de universiteiten. Opvallend daarbij is de toegenomen interesse in techniek.

Zowel op het hbo als op de universiteiten zitten de techniekopleidingen in de voorhoede van studies met stijgende populariteit, ook onder vrouwen en buitenlandse studenten.

Zo steeg het aantal vrouwelijke eerstejaars techniekstudenten op hogescholen met tien procent ten opzichte van vorig jaar studiejaar. Ten opzichte van tien jaar geleden is het aantal startende techniekstudentes in het hbo verdubbeld.

"Een mooie ontwikkeling", aldus voorzitter van de Vereniging Hogescholen Thom de Graaf. "Het sluit mooi aan bij de ambities uit het mede door ons ondertekende Techniekpact, waarin is afgesproken om meer jongeren voor een technische studie te interesseren."

Bij de universiteiten valt vooral de instroom van techniekstudenten uit het buitenland op. Dit aantal steeg dit studiejaar met 22,9 procent.

Internationale studenten

Over het geheel steeg het aantal internationale studenten op de universiteiten dit jaar met 8,3 procent, vooral dankzij Chinezen en Duitsers.

"De groei van het aantal internationale studenten is bemoedigend, het laat de aantrekkelijkheid en kwaliteit van ons universitaire onderwijs zien", aldus de voorzitter van VSNU Karl Dittrich.

Op het hbo blijkt lerarenopleiding pabo met afstand het populairst. Op de universiteiten kiezen de meeste scholieren voor Rechtsgeleerdheid, Psychologie of Geneeskunde.