Om het aantal gewonden en doden in het verkeer te verminderen zijn impopulaire maatregelen nodig, als het verplicht dragen van een fietshelm. Minister Schultz voelt hier niets voor.

Te denken valt aan onder meer een helmplicht voor kinderen, ouderen en snorfietsers en strengere handhaving van maximumsnelheden.

De verschillende scenario's om de verkeersveiligheid te bevorderen staan in een vrijdag verschenen studie van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Aanleiding voor de studie is de verwachting dat de doelstellingen over het aantal verkeersslachtoffers in 2020 vermoedelijk niet worden gehaald.

Helmplicht

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vrijdag al laten weten niets in een helmplicht voor (snor)fietsers te velen. Ze wil wel kijken hoe ze het dragen van fietshelmen kan stimuleren, maar het blijft vrijwillig.

De SWOV heeft op verzoek van het ministerie en de ANWB gekeken hoe het verkeer veiliger kan worden gemaakt. Volgens de onderzoekers zijn impopulaire maatregelen nodig om het aantal doden en gewonden in het verkeer te verminderen. Te denken valt aan onder meer een helmplicht voor kinderen, ouderen en snorfietsers en strengere handhaving van maximumsnelheden.

Onveilige plekken

De studie komt met achttien voorstellen. "We moeten hieruit een paar verstandige maatregelen kiezen'', aldus Schultz. Daarbij wordt overwegend gekeken naar provinciale en gemeentewegen.

De bewindsvrouw wil vooral de veiligheid voor fietsers verbeteren. Dat kan volgens haar bijvoorbeeld door onveilige plekken aan te pakken en op sommige plekken beter op snelheid van auto's te controleren.

Doelstelling

De doelstelling van het kabinet is het aantal verkeersdoden in 2020 naar maximaal 500 is gedaald en het aantal ernstig gewonden naar 10.600. Maar deze doelstelling wordt waarschijnlijk niet gehaald. Daarom wil ze extra maatregelen nemen en heeft ze de SWOV gevraagd om met voorstellen te komen.

Bij de ernstig gewonden in het verkeer zijn fietsers het grootste probleem. Er vallen steeds meer gewonden bij fiets-fiets-ongevallen en eenzijdige fietsongelukken. Volgens de SWOV is een groeiend aantal ouderen betrokken bij dit soort incidenten. Ze zijn meer gaan fietsen en zijn relatief kwetsbaar.

Navitagatiesysteem

Een technische oplossing is volgens de SWOV een snelheidsassistent in navigatiesystemen. Dit systeem (ISA) helpt bestuurders zich aan de snelheidslimiet te houden.

Het veiligheidsinstituut noemt verder als oplossing: een verdubbeling van de controle op alcoholgebruik, het veiliger inrichten van 50- en 80 kilometerwegen en betere fiets- en fietspadverlichting.

Verkeerseducatie

Maatregelen als betere verkeerseducatie of scholen of het aanpakken van bellen en appen op de fiets staan niet in het rapport genoemd. "Dat soort stappen kunnen ook absoluut bijdragen aan minder doden en gewonden", legt een woordvoerder uit. "Maar we hebben ons geconcentreerd op de punten waarvan we concreet het effect konden meten."

Minister Melanie Schultz van Verkeer schreef eerder deze week al in een brief aan de Kamer dat ze in elk geval geen reden ziet om de huidige regeling omtrent aansprakelijkheid van bellende en appende fietsers bij ongelukken aan te passen.

Overmacht

Het zou gaan om eventuele aanpassingen van artikel 185 van de Wegenverkeerswet, waarin de speciale bescherming van 'zwakke verkeersdeelnemers' bij een aanrijding met 'sterke verkeersdeelnemers' is geregeld.

De kern van dit artikel is dat de automobilist verplicht is om bij een verkeersongeval de schade van anderen te vergoeden, behalve als het ongeval aan overmacht te wijten is.

Bekijk hier een interactieve kaart met verkeersdoden in uw buurt.