In asielzoekerscentra in ons land zijn de eerste zes maanden van vorig jaar 2.741 (gewelds)incidenten geregistreerd.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), die de Volkskrant kreeg na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Het gaat onder meer om 124 intimidaties en bedreigingen, tachtig zelfmoordpogingen, dertien zelfmoorden, 47 mishandelingen en vier zelfverbrandingen.

Het is een eerste overzicht dat naar buiten komt. Na de zelfmoord van de Russische asielzoeker Aleksandr Dolmatov moest het COA zo’n lijst gaan bijhouden.

De lijst met incidenten telt 46 categorieën, uiteenlopend van onacceptabel gedrag (461 keer) tot het niet schoonhouden van de eigen leefomgeving (173 keer). Verder waren er onder meer 58 vermissingen, 23 hongerstakingen en was er tien keer het vermoeden van mensenhandel.

In de eerste helft van vorig jaar telden de centra 12.000 asielzoekers. Nu zijn dat er twee keer zo veel.

Niet op orde

Het COA geeft toe dat de eigen manier van registreren niet op orde is, waardoor de gegevens geen reëel beeld geven. ''Als je alles schoont, blijkt dat er in totaal 72 fysieke geweldsincidenten waren. Daarnaast waren er minder heftige incidenten zoals porren, slaan, duwen waarbij geen sprake was van verwondingen.''

Ook waren er geen dertien zelfmoorden, maar drie, aldus het COA. ''Het probleem is dat medewerkers te veel mogelijkheden hadden om een kruisje te plaatsen waardoor dit bij bijvoorbeeld een dreigement met zelfmoord niet altijd op de juiste plaats belandde.''

Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) heeft over de cijfers een spoeddebat aangevraagd in de Kamer.

Vertrouwen

VluchtelingenWerk, dat asielzoekers bijstaat, gaat ervan uit dat de 'geschoonde’ cijfers kloppen. De organisatie heeft er vertrouwen in dat het goed komt met de registratie, maar ze hamert ook op het voorkomen van incidenten.

''Betrokken organisaties als COA, medische diensten en wijzelf werken eraan om de veiligheid zo goed mogelijk te bevorderen.'' De organisatie zegt dat veel asielzoekers zijn getraumatiseerd en onzeker zijn over hun asielprocedure.