Het aantal Nederlanders met emigratieplannen neemt sinds 2008 flink af.

Destijds was zes procent van de 18- tot 63-jarigen van plan om voor minimaal acht maanden naar het buitenland te gaan. In 2013 was dat gedaald tot vier procent.

Voornamelijk jonge Nederlanders tussen de 18 en 30 jaar hebben plannen klaarliggen om zich in het buitenland te vestigen, namelijk zeven procent. Vanaf de dertig jaar is dat nog maar drie procent.

Ruim een op de drie Nederlanders met emigratieplannen vertrekt vanwege werk. Daarmee is het de meest genoemde reden voor emigratie. Meer ruimte, rust, stilte en natuur is ook voor veel personen aanleiding om voor langere periode naar het buitenland te gaan.

Emigranten vertrekken vooral naar buurlanden België en Duitsland. Ook de Verenigde Staten en Australië zijn populaire emigratielanden.