Strafrechtadvocaat Nico Meijering heeft woensdagochtend woest de rechtbank in Amsterdam verlaten nadat hij door de rechter-commissaris was verhoord als getuige in vier liquidatiezaken. 

Om 11.30 uur verliet Meijering het gerechtsgebouw.

Volgens zijn advocaat Lian Mannheims was Meijering kwaad over de manier van verslaglegging van het getuigenverhoor. Meijering deed constant een beroep op zijn beroepsgeheim, maar in het schriftelijke verslag van het verhoor stond in zijn antwoorden steeds de vraag van de rechter-commissaris verpakt.

De rechter-commissaris had Meijering op verzoek van justitie gedagvaard om te komen getuigen.

Mannheims zei na afloop dat Meijering niet bang hoeft te zijn dat hij door justitie zou worden gegijzeld. Tijdens het verhoor was dat al aan hem duidelijk gemaakt.

Proces-verbaal

Meijering heeft tijdens het verhoor door de rechter-commissaris volgehouden dat hij niets wilde zeggen. Na een verhoor van ruim een half uur werd tijdens de schorsing proces-verbaal opgemaakt waar Meijering zich absoluut niet in kon vinden. Daarop besloot hij op te stappen.

Mannheims: ''Tijdens het verhoor heeft de rechter-commissaris uitgelegd welke vragen hij had. Daarvan heeft Meijering steeds gezegd dat hij niets zal antwoorden en zich beroept op zijn verschoningsrecht. In het proces-verbaal worden alle vragen in de mond van Meijering gelegd. Dat is in strijd met wat er gebeurd is.''

Mannheims verduidelijkt: ''Stel u voor dat u wordt gevraagd hoe het weer is en u beroept zich op uw verschoningsrecht. Daarna staat in het proces verbaal: 'Ik hoor u vragen hoe het weer is. Daar wil ik niets op zeggen'.''

Meijering verzocht om een ander proces-verbaal maar daarop antwoordde de rechter volgens haar: 'Ik doe het altijd zo en nu niet anders'.

De strafrechtadvocaat betwist ook het oordeel van de rechter-commissaris dat de strafpleiter geen beroep kan doen op zijn beroepsgeheim. Meijering beraadt zich op vervolgstappen.

Volgens de rechtbank is het verhoor afgerond. De rechtbankwoordvoerder meldt dat de rechter-commissaris het proces-verbaal heeft ondertekend. Meijering mag dan de inhoud ervan betwisten, volgens de rechtbank is zijn handtekening niet nodig en kan het document in de toekomst toch als bewijsmateriaal dienen.

Verschoningsrecht

Nadat Meijering boos was weggelopen uit de rechtbank Amsterdam, heeft de rechter-commissaris besloten dat Meijering geen beroep kan doen op het verschoningsrecht. Dit zegt Meijerings kantoorgenoot Leon van Kleef.

Hij noemt de argumentatie van dit besluit hilarisch. ''De rechter-commissaris redeneert dat het verschoningsrecht voor advocaten niet geldt als die informatie afkomstig is van personen die niet zijn cliënten zijn. Lees de wettekst er maar op na; álles wat een advocaat te weten komt, valt onder het verschoningsrecht. Het argument is dus onzin", zegt Van Kleef.

Stuitend

Bart Nooitgedagt van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) noemt het oproepen van Meijering ''buitengewoon zorgelijk en ronduit stuitend’’.

''De geheimhoudingsplicht is de basis van ons bestaansrecht. Het was van tevoren evident dat Meijering niets zou gaan zeggen. Door hem toch op te roepen creëren ze de suggestie voor de buitenwereld dat hij wellicht wel iets zou zeggen’’, vindt Nooitgedagt.

''Ik kan geen andere conclusie trekken dan dat hier sprake is van machtsmisbruik. Het oproepen van Meijering was nodeloos en kansloos’’, vervolgt de NVSA-voorzitter.