Het groeitempo van de Nederlandse bevolking is in 2014 opnieuw opgelopen. Dit wordt vooral veroorzaakt door een recordaantal van 181.000 immigranten.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Ook nam het aantal geboorten (174.507) in Nederland voor het eerst in vijf jaar weer toe. Daarnaast viel het sterftecijfer (139.073) iets lager uit dan in 2013, wat resulteerde in een bevolkingsgroei door natuurlijke aanwas van 35.000 personen. Dat is 5.000 personen meer dan in 2013.

De grootste groep immigranten wordt gevormd door Polen, met 24.000 nieuwkomers in Nederland. Ook kwamen er iets meer Roemenen en Bulgaren naar ons land. Het werkelijke aantal kan nog hoger liggen, omdat immigranten uit die landen zich niet altijd verplicht in hoeven te schrijven bij een gemeente.

In totaal kwamen er door buitenlandse migratie ruim 37.000 personen bij in Nederland, wat bijna het dubbele is van het aantal over 2013. Het aantal mensen dat Nederland verliet (144.000) bleef gelijk.

De groep die Nederland verlaat bestaat voornamelijk uit westerse allochtonen, waaronder veel Polen. Ook verlieten 30.000 autochtonen Nederland in 2014.