Het Openbaar Ministerie (OM) blijft erbij dat de omstreden rabbijn Eliezer Berland (77) kan worden uitgeleverd aan Israël. Hij wordt verdacht van ontucht.

Dit blijkt donderdagmorgen bij de voortzetting van het uitleveringsproces.

Het OM vroeg de rechtbank in november afgelopen jaar al de uitlevering toe te staan. Die stelde een eindoordeel echter uit, nadat de verdediging van Berland stukken had overlegd.

Daaruit bleek dat de ontuchtgevallen waarvan de rabbijn wordt verdacht buiten de door Nederland erkende grenzen van Israël zouden hebben plaatsgehad. Maar volgens het OM werpt dat geen nieuw licht op de zaak.

De officier van justitie wijst daarbij op wat zij het interstatelijk vertrouwensbeginsel noemde. ''Als de Israëlische autoriteiten stellen dat zij rechtsmacht hebben, dan dient dit te worden aangenomen", stelt zij. Volgens haar is hetzelfde verweer al in meerdere Israëlische uitleveringszaken gevoerd, maar werd dat steeds verworpen.

Zij botst op dit punt hard met advocaat Louis de Leon, die wil dat de rechtbank de uitlevering om deze reden verhindert of tenminste voorlegt aan het Europees Hof van Justitie.

Volgens de raadsman is er binnen de Europese Unie geen enkele richtlijn die voorschrijft hoe lidstaten moeten omgaan met de rechtsmacht in bezette gebieden