Het aantal asielzoekers dat in 2014 naar Nederland kwam, is ten opzichte van het jaar ervoor met 66 procent gestegen. Het is het hoogste aantal sinds 2002.
 

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

In totaal vroegen in 2014 in Nederland 24.000 mensen asiel aan. Het ging daarbij vooral om Syriërs en Palestijnen uit Syrië. 

Het aantal aanvragen uit het door de burgeroorlog verscheurde Syrië steeg tot 9.500. Daarmee vormt dit 40 procent van het totaal aantal aanvragen.

Uit het Afrikaanse Eritrea kwamen vorig jaar bijna 4.000 asielzoekers.

Overschreden

Het aantal asielzoekers in Nederland schommelt jaarlijks tussen de 10.000 en 15.000. Dat is in 2014 dus ruim overschreden.

Het blijft een laag aantal in vergelijking met het piekjaar 1994, toen bijna 53.000 asielzoekers zich meldden in Nederland. Daarvan was de grootste groep afkomstig uit het voormalige Joegoslavië, dat destijds gebukt ging onder een burgeroorlog.

Nareizende gezinsleden

Het aantal asielaanvragen in 2014 was nog eens 4.000 hoger geweest als de wijziging in de regels omtrent nareizende gezinsleden niet was doorgevoerd. Deze hoeven sinds maart 2014 geen asielverzoek meer in te dienen, maar krijgen direct een asielvergunning.