Nederlandse natuurorganisaties krijgen een miljoenendonatie om een natuurgebied aan te leggen in het Haringvliet. 

Dat meldt de NOS

Zes organisaties, waaronder het WNF, ontvangen in totaal 13,5 miljoen euro van de Postcode Loterij. 

Daarmee willen de organisaties het gebied dat onderdeel uitmaakt van de Deltawerken ontwikkelen tot een groot natuurpark. Er moeten onder andere schelpdierbanken en vogeleilanden aangelegd worden. 

Anderhalf jaar geleden besloot minister Schultz van Infrastructuur en Milieu om de deuren van de sluizen grenzend aan het gebied, in 2018 op een kier te zetten. Dit besluit werd genomen vanwege internationale afspraken over vismigratie. 

Door het op een kier zetten van de sluizen keert zout water weer terug in het gebied. Volgens de organisaties zijn het openstellen van de nabijgelegen sluizen en de donatie "een historische kans om de verloren natuur in het Haringvliet te herstellen". 

Met het geld gaan de organisaties het Haringvliet daarom omtoveren tot een goede leefomgeving voor verschillende zeldzame vogelsoorten als de zeearend. Ook zouden vissoorten als de steur en misschien zelfs dolfijnen zich in het gebied kunnen vestigen, zo stellen de organisaties.