In landen met efficiënte onderwijssystemen, worden gemiddeld minder uren les gegeven dan in Nederland.

Dat blijkt maandag uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het statistiekbureau vergeleek de efficiëntie van onderwijs in 33 landen. Het CBS spreekt van een efficiënt onderwijssysteem, als de kosten voor het onderwijs relatief laag zijn en de leerlingen relatief goed scoren op een internationale toets.

Nederlandse leerlingen hebben relatief veel verplichte lesuren: jaarlijks ongeveer 970 uur. Nederland heeft een efficiëntiescore van 0,38. Leerlingen in landen met een hogere efficiëntiescore hadden gemiddeld maar 768 uren verplicht les.

Zuid-Korea is een voorbeeld van een land met weinig verplichte lesuren en een hoge efficiëntiescore van 1,09. Ook Japan heeft met een laag aantal lesuren een hoge score van 0,84. Verder doet Duitsland het goed met een score van 0,69.

Meer geld

Hoewel in Nederland veel meer geld aan onderwijs wordt uitgegeven dan in de meeste andere landen, valt de Nederlandse efficiëntiescore (0,38) relatief hoog uit. Dat komt doordat de leerlingen hoog scoren op de internationale toets.

Of het Nederlandse onderwijs ook efficiënter wordt als het aantal verplichte lesuren wordt verlaagd, is volgens het CBS niet te zeggen. Daar is verder onderzoek voor nodig.

Dat hangt bovendien helemaal af van hoe de extra tijd die leerlingen en leraren dan overhouden, wordt ingevuld. "In Estland en Polen, landen met weinig verplichte lesuren, krijgen leerlingen bijvoorbeeld relatief veel huiswerk. In (Zuid-)Korea, een land met een relatief efficiënt onderwijssysteem, hebben leerlingen veel bijlessen en weinig verplichte lesuren."

Te laat komen

Landen waar relatief veel leerlingen te laat komen, hebben een significant lagere efficiëntiescore. Volgens het CBS hebben het lerarensalaris, het aantal leerlingen per klas en de leeftijd van de leraren geen duidelijke invloed op de efficiëntie.

Het CBS heeft alle landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), behalve Griekenland, onderzocht. Over dat land was te weinig informatie beschikbaar.