Er zijn het afgelopen schooljaar minder leerlingen geschorst of weggestuurd van school.

Dat meldt de Onderwijsinspectie donderdag.

In het schooljaar 2013-2014 schorsten middelbare scholen 4.835 leerlingen. In dat jaar maakten 555 scholieren het zo bont dat ze helemaal van school zijn gestuurd.

Ten opzichte van 2012-2013 zijn er vorig schooljaar 10 procent minder leerlingen geschorst en 7 procent minder weggestuurd.

Lichamelijk geweld tegen medeleerlingen, een grote mond tegen een leraar en storend gedrag in de les zijn de meest voorkomende redenen voor een schorsing of verwijdering.

Het zijn meestal jongens die (tijdelijk) van school worden gestuurd: 77 procent. De meeste schorsingen en verwijderingen gebeuren op het VMBO en het praktijkonderwijs. De gemiddelde schorsing duurt drie dagen.

Randstad

In de Randstad worden leerlingen vaker weggestuurd, het gebeurt bij 1,6 procent van de leerlingen. Dat percentage is 2,5 keer zo hoog als het landelijk gemiddelde, aldus de Onderwijsinspectie.

Overijsselse scholen passen schorsing en wegsturen het minst toe. Zo'n 0,1 procent van de middelbareschoolleerlingen krijgt daar te maken met zo'n maatregel.