Vorig jaar werden er 137 moorden gepleegd, het laagste cijfer sinds 1992. Het weekblad Elsevier, dat sinds dat jaar het aantal moorden bijhoudt, publiceerde woensdag de cijfers van afgelopen jaar.

''Het leken er meer, maar liquidaties en dodelijke roofovervallen vertekenen het beeld. De trend is: minder moorden, maar wel hardere'', concludeert het weekblad.

In 2014 werden 24 liquidaties gepleegd, ruim 17 procent van het totale aantal moorden. Doorgaans is dit percentage tussen de 5 en 10 procent.

In de jaren negentig van de vorige eeuw werden in Nederland jaarlijks nog gemiddeld 250 mensen vermoord. Elsevier: ''Een van de verklaringen voor de daling is de toenemende vergrijzing: bejaarden plegen minder misdrijven dan jongeren en zijn meer thuis. Wel lopen zij meer risico bij overvallen.''

Naast de liquidaties springen de gewelddadige roofovervallen het afgelopen jaar in het oog. Daarbij vielen in totaal vijf slachtoffers, van wie drie hoogbejaard. Het oudste slachtoffer was 89 jaar.