De kinderombudsman gaat in 2015 onderzoeken of alle kinderen toegang hebben tot de zorg waarop ze recht hebben nu gemeenten sinds 1 januari verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp. 

De ombusman wil weten of de zorg en kwaliteit daarvan in de praktijk gewaarborgd is.

''Het unieke van dit onderzoek is dat kinderen en jongeren uit het hele land worden bevraagd'', stelt Kinderombudsman Marc Dullaert woensdag.

Doel van het onderzoek is om te zien of de kinderen en ouders na 1 januari de toegang tot jeugdhulp weten te vinden en of de hulp en zorg die zij ontvangen voldoende en passend is.

Volgens de ombudsman was het tempo van de decentralisatie en overheveling van taken van de Rijksoverheid naar gemeenten hoog. Daarnaast zijn er bezuinigingen.

Dat is reden voor de ombudsman om de vinger aan de pols te houden. De Kinderombudsman doet aanbevelingen aan de Rijksoverheid en gemeenten.