De noodverordening die na de asbestbrand is ingesteld in een deel van Wateringen, blijft tot na het weekeinde van kracht. Dit heeft de gemeente Westland, waar Wateringen onder valt, donderdagavond laten weten.

In de nacht van maandag op dinsdag brak brand uit in een verf- en behangloods aan de Poeldijkseweg. Daarbij kwamen stukken asbest vrij die in de naaste omgeving in straten en tuinen neerkwamen. De gemeente stelde daarop een noodverordening in.

Een gespecialiseerd bedrijf heeft een groot deel van de omgeving schoongemaakt, maar door de harde wind bestaat het risico dat er asbest op schoongemaakte delen waait. Volgens de verordening mogen tuinen, bermen en plantsoenen niet worden betreden.

Voor bewoners van de straten die getroffen zijn door de asbestvervuiling organiseert de gemeente zaterdag per straat informatiebijeenkomsten.

Ook bewoners van enkele straten in het naburige Den Haag waar een kleine hoeveelheid asbest terecht kwam, worden uitgenodigd.