Inwoners van Drenthe, Groningen en Friesland ademen van alle Nederlanders de schoonste lucht in. In Rotterdam en omliggende gemeenten wordt de meest vervuilde lucht ingeademd.

De concentraties stikstofdioxide en fijnstof is in de drie noordelijke provincies het laagst, blijkt uit prognoses van het RIVM.

Vooral op de Waddeneilanden bevat de lucht per kubieke meter de laagste concentraties schadelijke stoffen.

Landelijk neemt de luchtvervuiling door stikstofdioxide iets af ten opzichte van 2013. Twee jaar geleden zat gemiddeld 20,5 microgram per kubieke meter stikstofdioxide in de lucht, dit jaar is dat naar verwachting 20 microgram.

Stikstofdioxide wordt veelal veroorzaakt door verkeer en industrie. Het RIVM verwacht dat het grootste deel van het land schoner wordt, met uitzondering van Flevoland en delen van Noord-Holland, Overijssel, Zeeland en Friesland.

Fijnstof

De concentratie fijnstof neemt wel toe ten opzichte van 2013. Twee jaar ademde Nederlanders nog 20,8 microgram fijnstof per kubieke meter in, in 2015 stijgt dat naar 22,1 microgram.

Enkel het zuiden van Limburg heeft minder fijnstof in de lucht dan twee jaar geleden. Verder stijgt de concentratie voornamelijk in de kustprovincies.