De opbrengsten voor de kerken in Nederland lopen steeds verder terug. Dat blijkt uit de woensdag gepresenteerde Kerkbalans. 

Dat is de jaarlijkse campagne waarmee de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk geld inzamelen onder hun parochianen en gemeenteleden.

In 2014 haalde de Protestantse Kerk 183 miljoen euro op en de Rooms-Katholieke Kerk 52 miljoen. Een jaar eerder was dat respectievelijk 188 en 54 miljoen. Van een daling is al jarenlang sprake. In 2010 bedroeg de gezamenlijke opbrengst nog 256 miljoen (195 en 61).

De belangrijkste reden van de afname is dat de ledenaantallen van de kerken teruglopen. Een tweede oorzaak is dat de groep die relatief vaak en veel geld geeft, vergrijst en kleiner wordt.

Wervingsactie

Het inzamelen van geld is voor beide kerken verreweg de belangrijkste bron van inkomsten. De andere inkomsten, uit bezittingen en vermogen, blijven redelijk stabiel.

Om het tij te keren bekijken de kerken andere manieren van geldwerving, zoals wervingsacties gekoppeld aan een concrete activiteit in de kerk, crowdfunding en het benaderen van randkerkelijken. Dat zijn leden waarmee kerken weinig of geen contact hebben.