Crossen en quadrijden op de dijken langs de grote rivieren is gevaarlijk. Daarvoor waarschuwt dijkbeheerder Wim Cornelisse van waterschap Rivierenland maandag.

Door het crossen en stuntrijden ontstaan diepe sporen in het dijklichaam. Bij hoogwater is de kans dat daardoor een dijk doorbreekt aanzienlijk groter.

Het schap en de politie gaan daarom vanaf maandag optreden tegen stunten op de dijktaluds. Volgens Cornelisse loopt het crossen en quadrijden de laatste tijd uit de hand. 

Op verschillende plaatsen in het rivierengebied is daardoor ernstige schade aan dijken ontstaan, terwijl het nu ook het seizoen van hoogwater in de rivieren is. Deze week lopen bijvoorbeeld de uiterwaarden onder water.

Een dijk bestaat uit een berg zand met een dikke kleilaag aan de buitenkant. Om de klei bij elkaar te houden, zijn dijken beplant met gras. Graswortels fungeren als betonijzer in een fundering.

Door het crossen worden gras en klei kapotgereden. In de zomer herstelt de grasmat zich, maar in het natte seizoen zijn de rijsporen te breed en te diep. Bij hoogwater klotst het rivierwater dan rechtstreeks tegen klei en zand, dat daardoor wegspoelt. De dijk kan dan makkelijk doorbreken.

Cornelisse: ''Crossers weten niet hoe gevaarlijk het is wat ze doen. Ook rijden over dijkbermen is risicovol.'' Waterschap Rivierenland beheert ruim duizend kilometer dijk langs Maas, Waal, Rijn, IJssel en Lek.