Het Nationaal Archief opent dinsdag tijdens de Openbaarheidsdag de boeken uit de jaren 1939, 1964 en 1989. Dat komt omdat de geheimhouding van een deel van de overheidsarchieven uit die jaren vervalt.

Vooral onderzoeksjournalisten en geschiedkundigen kunnen dan op zoek naar nieuwe feiten uit die jaren. Bijvoorbeeld gegevens uit 1989 over het fraudebestendige paspoort en de houding van de Nederlandse regering tijdens de val van de Muur worden openbaar.

De eerste dinsdag van het nieuwe jaar is volgens vast gebruik de eerste mogelijkheid om geheime stukken in te zien die op basis van de Archiefwet 25, 50 of 75 jaar geheim moeten blijven. Op Openbaarheidsdag komen 4.100 geheime dossiers beschikbaar, onder meer van ministeries.

De Archiefwet 1995 bepaalt dat archieven van de overheid na twintig jaar worden overgedragen aan het archief. Ruim 95 procent van die stukken is meteen in te zien. Circa 5 procent blijft voor perioden van 25, 50 of 75 jaar geheim. Dat is om de privacy van nog levende personen of het landsbelang te beschermen.