Het aantal gemeenten in Nederland is door herindelingen en samenvoegingen gedaald tot onder de vierhonderd. 

Per 1 januari zijn er nog maar 393 gemeenten over, in plaats van de 403 begin 2014.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

In 1840 telde Nederland nog 1.219 gemeenten. Dat aantal is steeds verder teruggebracht. Dat moest het lokaal bestuur krachtiger en doelmatiger maken.

Tot 2002 besliste de Rijksoverheid ''van bovenaf'' over gemeentelijke herindelingen. Sindsdien hebben gemeenten zelf meer inspraak over de vraag met wie zij samengaan.