Rechters moeten wetten kunnen toetsen aan de Grondwet. Als die mogelijkheid er komt, kan ook de zin "recht op een eerlijk proces" in de Grondwet worden opgenomen.

Dat stelt de Raad van de Rechtspraak in een advies dat maandag openbaar wordt, aldus Trouw.

In Nederland is het nu nog verboden voor rechters om wetten te toetsen aan de Grondwet. De gedachte hierachter is dat er bij het maken van een wetsartikel al rekening wordt gehouiden met de Grondwet. Internationaal gezien vindt de raad het een vreemde constructie. 

Met het advies sluit de raad zich aan bij een wetsvoorstel uit 2002 van het toenmalige GroenLinks-kamerlid Femke Halsema. De Tweede Kamer nam het voorstel over in 2004, de Eerste Kamer deed dat in 2008.

Het voorstel kon echter nog niet worden uitgevoerd. Dit omdat beide Kamers in een nieuwe samenstelling nogmaals met zo'n wijziging van de Grondwet moeten instemmen. Dat moet met een tweederde meerderheid.