Tijdens de jaarlijkse kerstcollecte in Urk is donderdag 92.709 euro opgehaald voor projecten in Ethiopië en Eritrea. Dat liet de Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea weten.

Het opgehaalde bedrag is een fractie hoger dan vorig jaar. Toen werd er 92.652 euro opgehaald.

De gemeenschap collecteert ieder jaar op eerste kerstdag. Dit jaar stonden er tussen 12.00 en 13.00 uur op veertien plaatsen grote collectebussen opgesteld.

De kerkklokken luidden om het kwartier om de bevolking te herinneren aan de collecte. In de gemeente Urk wonen circa 19.650 mensen.