Koning Willem-Alexander heeft donderdag in zijn jaarlijkse kersttoespraak een beroep gedaan op de tolerantie van Nederlanders. Ook legde hij de nadruk op het feit dat we allemaal verschillend zijn.

"Eenheid zonder verscheidenheid is verstikkend. Verscheidenheid zonder eenheid is los zand. Nederland is meer dan 17 miljoen selfies", aldus Willem-Alexander, die zijn toespraak dit jaar staand presenteerde.

Willem-Alexander sprak ook over het verdriet na de vliegramp met de MH17, die voor "duizenden mensen in ons land en daarbuiten" het kerstfeest overschaduwt. "Voor hen en allen die door leed getroffen zijn, is dit geen dag van licht, maar van leegte."

Ook andere ontwikkelingen in de wereld, "aan de grenzen van Europa", hebben volgens de koning hun weerslag op het leven in Nederland. Er vinden "felle krachtmetingen plaats'' en door het geweld zoeken "miljoenen mensen een veilig heenkomen".

Bekijk de kersttoespraak:

Spanningen

"De wereld raakt ons. Omgekeerd hebben onze acties invloed op het leven van mensen ver weg. Ons land is geen geïsoleerde haven. We maken deel uit van een complexe wereld, of we willen of niet", zei Willem-Alexander. "Spanningen zetten ook onze samenleving onder druk, landelijk, maar ook dichtbij huis."

Hij waarschuwde dat dit geen aanleiding mag zijn voor uitspattingen. "Hoe intens overtuigingen ook kunnen worden beleefd, ze zijn geen vrijbrief voor elk willekeurig gedrag. Wie een ander bedreigt, ontneemt die ander zijn gevoel van veiligheid, zijn gevoel ‘thuis’ te zijn."

'Weelde van vrijheid'

De koning stelde de vraag of Nederland vandaag "de weelde van de vrijheid" wel kan dragen. Deze vraag beantwoordde hij met een 'ja'.

"Als we blijven beseffen dat onze vrijheid onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is. En dat mensen alleen echt vrij kunnen zijn als zij zichzelf mogen zijn in een samenleving die accepteert dat mensen van elkaar verschillen", aldus Willem-Alexander.

Lees hier de volledige kersttoespraak van koning Willem-Alexander