Dit jaar stonden er ongeveer evenveel files op de Nederlandse wegen als in 2013. Daarmee is een einde gekomen aan de afname van de filedruk van de afgelopen jaren.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers die de VerkeersInformatieDienst (VID) woensdag naar buiten heeft gebracht.

Vooral rond Rotterdam loopt het verkeer vast. Van de zeven grootste knelpunten liggen er drie bij de havenstad.

De laatste jaren nam de filedruk (lengte maal duur) flink af. Tussen 2007 en 2012 verminderde deze met 50 procent. Volgens de VID kwam dit doordat meer bredere snelwegen en nieuwe tunnels werden aangelegd.

Drukke herfstmaanden

"In de eerste helft van 2014 was het rustiger dan vorig jaar, maar in de tweede helft juist drukker", zegt de VID. Vooral de drukkere herfstmaanden in vergelijking met 2013 zijn opvallend omdat het in de maanden september tot en met november droger was dan in dezelfde periode een jaar eerder, aldus de dienst.

"Op een natte dag staat er gemakkelijk twee keer zoveel file als op een droge dag, een effect dat in de herfst nog wat sterker is wanneer er extra verkeersaanbod is. Bovendien is het tijdens de spitsuren nog donker."

Wegverbredingen

De afname van de filedruk komt volgens de VID deels omdat wegverbredingen vaak maar een tijdelijk effect hebben in de strijd tegen opstoppingen.

"Bredere snelwegen trekken weer meer verkeer waardoor dit uiteindelijk teniet wordt gedaan", aldus een woordvoerder. Daarnaast is het in zijn algemeenheid drukker geworden op de wegen, waarschijnlijk als gevolg van het economisch herstel.

Volgens de VID vraagt met name de situatie rondom Rotterdam om een spoedige oplossing. "De verbreding van de A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein biedt daar komend jaar maar beperkt soelaas, want pas aan het einde van 2015 kunnen de gehele nieuwe A15 en ook de A4 Midden-Delfland voor verlichting van de drukte zorgen."