Het asielzoekerscentrum Prinsenbos in Gilze en Rijen kan uitbreiden naar 1.200 plaatsen. 

De gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ondertekenden dinsdag daarvoor een overeenkomst.

Het college heeft het COA daarnaast een vergunning verleend voor het plaatsen van tijdelijke onderkomens op het terrein. Die units zijn bedoeld om tijdens de renovatie van de gebouwen op het terrein mensen te huisvesten.

Het azc in Gilze is een van de grootste van Nederland. Er was al plek voor duizend asielzoekers. 1.200 asielzoekers is voor de gemeenteraad het maximale. Eerder werd een plan voor noodopvang voor driehonderd exra vluchtelingen afgeschoten. De gemeente vreest dat bij voortdurende toestroom langere periodes 1.500 asielzoekers in Gilze wonen.