Een derde van de in Nederland geboren biggetjes wordt nog steeds gecastreerd, ondanks de eerder gemaakte afspraken om uiterlijk in 2015 te stoppen met de praktijk.

Landbouworganisatie LTO Nederland laat weten dat de daling van de castraties het afgelopen half jaar is afgevlakt omdat de buitenlandse markt voor ongecastreerde biggen is verzadigd.

Volgens Wakker Dier neemt het aantal castraties de afgelopen tijd zelfs toe. De dierenwelzijnsorganisatie zegt bij het kabinet aan te gaan dringen op maatregelen om de varkenshouders te dwingen met de pijnlijke ingreep te stoppen.

De Nederlandse varkenshouders spraken in 2007 met het ministerie en enkele andere partijen af om komend jaar met het castreren te stoppen. Volgens LTO gebeurde dat onder meer op voorwaarde dat de markt het zogenoemde berenvlees zou accepteren. Daar zou het nu aan schorten.

Weliswaar verkopen Nederlandse supermarkten geen vlees van gecastreerde varkens, maar weigert een aantal andere Europese landen, onder meer Duitsland, het 'berenvlees'. Het probleem is dat een klein deel van dat varkensvlees een nare geur zou kunnen hebben.

2018

De Nederlandse varkenshouders willen graag helemaal stoppen met castreren, aldus LTO. De landbouworganisatie probeert ook andere Europese landen zo ver te krijgen. Op Europees niveau is eerder afgesproken dat castratie pas in 2018 worden uitgebannen.

Volgens de Stichting Varkens in Nood worden varkenshouders onder druk gezet door slachterijen in het buitenland, die een boete opleggen voor ongecastreerde biggen. De slachterijen staan op hun beurt weer onder druk van de supermarkten die bang zijn voor slecht ruikend vlees.

Maar volgens Varkens in Nood en Wakker Dier komt dit vrijwel niet voor en komen er vanuit de Nederlandse supermarkten geen klachten. ''Als buitenlandse supermarkten om zijn, kan het castreren zo stoppen'', aldus Varkens in Nood.