Nederlanders hebben vorig jaar wekelijks 9,5 kilogram afval aan de straat gezet. Dat is bijna een halve kilo minder dan in 2012.

Sinds 2008 daalt de hoeveelheid afval per Nederlander gestaag. In 2008 werd per week nog 10,8 kilo opgehaald.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gepubliceerd.

Zeeuwen zetten wekelijks 13,3 kilo afval aan de straat. Daarmee zijn zij de koplopers onder Nederlandse provincies. Inwoners van Overijssel zetten wekelijks het minste afval aan de straat, namelijk 8,9 kilo. 

Zuid-Holland is de koploper als het gaat om huishoudelijk afval met 4,9 kilo per inwoner per week. Drenthe staat bovenaan als het gaat om GFT-afval. Per inwoner wordt daar elke week 2,6 kilo groente-, fruit- en tuinafval geproduceerd. 

Vlieland

Op gemeentelijk niveau produceren Vlielanders wekelijks veruit het meeste afval per inwoner, namelijk 24,4 kilo. Ook in de Zeeuwse gemeenten Veere en Sluis wordt relatief veel afval opgehaald, met respectievelijk 17,9 en 17,7 kilo per persoon per week.

Volgens het CBS zijn er een aantal oorzaken voor de verschillen in hoeveelheid per gemeente. De koppositie van Vlieland wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door het grote aantal toeristen.

Daarnaast produceren gemeenten met veel hoogbouw minder GFT- en grof tuinafval. Ook komt in gemeenten met een DIFTAR-systeem - waarbij huishoudens meer betalen als ze meer afval produceren - minder afval per inwoner vrij.