Het monumentale St. Ludwigklooster op het Maharishi-terrein in Vlodrop mag worden gesloopt. Dat heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald.

Met de uitspraak van de voorzieningenrechter is feitelijk een einde gekomen aan achttien jaar lang touwtrekken en procederen rond het oude Franciscanerklooster.

Burgercomité St. Ludwig en het Cuypersgenootschap wilden uitstel van de afbraak tot er een definitief oordeel van de Raad van State was. Ze wezen onder meer op de monumentale status van het pand en stelden dat een herbestemming mogelijk zou zijn. Maar de Raad van State wees dat beroep af.

De Raad is het met de gemeente Roerdalen eens dat sloop is toegestaan, omdat er geen andere bestemming kan worden gevonden en herstel van het klooster financieel onhaalbaar is. De kosten zijn geraamd op vele tientallen miljoenen euro's.

De leider van de beweging, Maharishi Mahesh Yogi, ging in 1990 in Vlodrop wonen. Hij begon de beweging in 1957 in India. In de jaren zestig groeide zijn populariteit snel, toen The Beatles hem in India volgden.