De Nederlandse bevolking groeit tot 2044 door naar 18 miljoen personen. Vanaf dat jaar vertraagt de bevolkingsgroei om in 2060 op 18,1 miljoen Nederlanders te komen.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag heeft bekendgemaakt.

De voornaamste oorzaak van die groei is internationale migratie. Als vanaf volgend jaar niemand meer naar Nederland immigreert, dan zou vanaf 2030 een bevolkingskrimp inzetten.

Tussen 2015 en 2060 daalt het aantal autochtone Nederlanders van 13,2 miljoen naar 12,4 miljoen. De verwachting is dat in 2060 5,7 miljoen allochtonen in Nederland wonen. Dat zijn 2 miljoen personen meer dan in 2015.

Medische technieken

Volgens het CBS dragen nieuwe medische technieken ook bij aan de verwachte bevolkingsgroei. De verwachte AOW-leeftijd is volgens het statistiekenbureau 71,5 jaar in 2060.

Twee jaar geleden werd ook een prognose voor de bevolkingsgroei gemaakt. Toen werd verwacht dat het aantal Nederlanders in 2060 ongeveer 158.000 personen lager zou liggen.

Arbeidsmigratie

Destijds werd uitgegaan van een daling van de arbeidsmigratie, omdat Duitsland in 2011 de grenzen openstelde voor burgers van nieuwe EU-lidstaten.

Verwacht werd dat de instroom naar Nederland daardoor zou dalen, maar de arbeidsmigratie - voornamelijk Poolse burgers - is de afgelopen jaren verder toegenomen.