De provincie Gelderland moet een nieuw plan maken voor zandwinning langs de Rijn bij Heteren. In het oorspronkelijke plan zijn de gevolgen van grootschalige zandwinning  voor de omliggende natuur onvoldoende berekend.

De Raad van State gaf woensdag twee bewoners van de Randwijkse Uiterwaarden deels gelijk in hun bezwaren tegen de voorgenomen zandwinning in een gebied van 25 tot 30 hectare , dat tot de beschermde gebieden in Nederland behoort.

De hoogste bestuursrechter vindt ook dat berekend had moeten worden wat de uitstoot van machines, vrachtwagens en schepen, die jarenlang aan het werk zullen zijn, betekent voor de kwetsbare uiterwaardennatuur.

Die uitstoot heeft ook gevolgen voor de aangrenzende Veluwse eiken- en beukenbossen en dat is evenmin onderzocht.

Bestemmingsplan

Een ontgrondingsmachine wil in het gebied direct naast de snelweg A50 in totaal 6,6 miljoen kubieke meter zand, grind en klei winnen.

Daardoor ontstaat een waterplas van 1200 bij 500 meter en ongeveer 26 meter diep. In het gebied is eerder klei gewonnen en daardoor is een veel kleinere plas achtergebleven. In het gebied nestelen veel water- en weidevogels.

Gelderland wilde van de Raad van State tijd krijgen om het bestemmingsplan op onderdelen aan te passen. Maar de hoogste bestuursrechter vindt dat er een nieuw plan moet komen. Aan het zandwinplan langs de Rijn wordt al sinds 2008 gewerkt