De gemeente De Friese Meren en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaan samen op zoek naar een locatie voor een asielzoekerscentrum (azc) dat plaats kan bieden aan vijfhonderd mensen. 

Het is de bedoeling dat het opvangcentrum komt bij Balk, Lemmer of Joure.

Dat is de uitkomst van overleg, maandag, tussen het college van B en W en het COA. In het dorpje Rijs komt definitief geen azielzoekerscentrum.

''Het COA heeft geconstateerd dat er geen voldoende bestuurlijk draagvlak is voor het inrichten van een opvanglocatie aldaar'', liet de organisatie weten. In Rijs, dat zo'n honderdzestig inwoners telt, was veel verzet tegen de komst van een azielzoekerscentrum met zoveel asielzoekers.

Vrijdagavond besloot het gemeentebestuur al dat Rijs geen geschikte locatie is en dat het beter is een azielzoekerscentrum te openen in een van de kernen van de De Friese Meren. Het COA gaat mee op zoek.