Circus Herman Renz noemt het verbod op het gebruik van wilde dieren ''pijnlijk'', maar ervaart dat de shows zonder leeuwen en olifanten net zo boeiend blijven en dat de bezoekersaantallen niet teruglopen.

Het circus laat weten dat het vooruitlopend op het verbod al sinds 2013 geen acts meer boekt met wilde dieren.

''Met zo'n 300.000 bezoekers op jaarbasis is de aandacht niet verminderd en blijven de reacties meer dan positief'', aldus directeur Milko Steyvers. Wel vragen mensen aan de kassa nog steeds naar de wilde dieren.

Het circus is wel verbolgen over de manier waarop zaterdag het verbod per 15 september 2015 werd aangekondigd door staatssecretaris Sharon Dijksma.

''We hebben mevrouw Dijksma nooit mogen ontvangen. Niet om met ons te praten over de stand van zaken en de toekomst en niet om de problematiek te bespreken met de dierentrainers of verzorgers.''

Vakmensen

Steyvers zegt dat het verbod geen recht doet aan de vakmensen die met de wilde dieren optreden. Hij noemt de Duitser Tom Dieck jr die als laatste optrad in de piste van Circus Herman Renz.

''Zowel in als buiten de piste is alles, van goede huisvesting tot gecontroleerd transport en van de juiste verzorging tot respectvolle training, tot in de kleinste details verzorgd'', aldus de directeur.

''Met dit verbod wordt zulke mensen de mond gesnoerd: het ontbreekt aan een eerlijk proces om de conclusie te trekken dat een verbod gerechtvaardigd is, of de beste keuze''.