De kans op werk na een mbo-opleiding is de komende jaren iets beter dan met een hbo- of universitair diploma op zak. Wel moeten mbo'ers dan wel de juiste studierichting kiezen. 

Dat schrijven de samenstellers van de MBO keuzegids 2015, die vrijdag wordt gepresenteerd.

De zorg, een aantal technische studies, maar ook secretariaatswerk bieden het beste perspectief. 

Voor 30 procent van de werkzoekende mbo'ers verwacht de gids een 'redelijk' tot 'zeer goed' perspectief op werk in de komende tijd. In het hbo en wetenschappelijk onderwijs gaat het om respectievelijk 20 en 16 procent.

Wel kiest ongeveer de helft van de afgestudeerde mbo'ers ervoor om niet direct werk te zoeken, maar om verder te leren. Dat vermindert de concurrentie onder de middelbaar opgeleiden en vergroot die juist onder de mensen met een hbo-opleiding of hoger.

Kwaliteitszegel

Van de 1.500 beoordeelde opleidingen op mbo-niveau krijgen er 204 een 'kwaliteitszegel topopleiding' van de keuzegids. Dat houdt in dat een school in de ranglijst van een vakgebied een score van minstens 75 punten haalt.

Scholen worden onder meer beoordeeld op hoeveel leerlingen binnen de gestelde tijd hun diploma halen, de begeleiding van studenten en de interne organisatie.