Een leegstaande woning in de Molukse wijk in Hoogeveen blijft voorlopig onbewoond, nadat daar vorige week onrust ontstond toen woningcorporatie de woning had toegewezen aan een niet-Moluks gezin.

Dat is de uitkomst van een gesprek dinsdagmiddag tussen woningcorporatie Domesta en de Molukse bewonerscommissie Maluku Maju.

Volgens de Molukkers is dat tegen de afspraken die in het verleden zijn gemaakt. Onder meer de gevel werd beklad met teksten als 'Molukse wijk, alleen Molukkers'.

Voor het huis aan de Ebbingestraat was volgens Domesta geen belangstelling van de Molukkers zelf, maar Maluku Maju bestrijdt dat. Molukkers hebben voorrang bij toewijzing van een woning in de wijk.

Het gesprek heeft nog niet geleid tot een definitieve oplossing, aldus de corporatie. De bewonerscommissie houdt eerst ruggespraak met haar achterban. Dan komt er een nieuw gesprek.

Gevoelens

Afgelopen donderdagavond zei locoburgemeester Anno Wietze Hiemstra de gevoelens van de Molukse gemeenschap te begrijpen. "We zullen er alles aan doen deze kwestie op een goede manier op te lossen", aldus Hiemstra toen.

"Los van de juridische aspecten voelen wij een speciale verantwoordelijkheid de wijk Moluks te houden", zo stelde Hiemstra.