Het is niet uitzonderlijk dat wilde watervogels een vogelgriepvirus bij zich dragen. Dat zegt de Vogelbescherming dinsdag.

Wilde vogels zijn resistent tegen het vogelgriepvirus. Ze worden er dus niet ziek van, maar kunnen het virus wel verspreiden.

Maandag bleek dat in de uitwerpselen van twee smienten bij Kamerik een vogelgriepvirus is gevonden. Dat is dus niet bijzonder volgens de Vogelbescherming, die erop wijst dat er jaarlijks in Nederland 650.000 smienten overwinteren.

''Nederland heeft door al het water belangrijke en unieke populaties watervogels. Die brengen vogelgriep mee en die is niet uit te roeien. Er moeten dus andere maatregelen worden genomen om het pluimvee te beschermen'', aldus de organisatie.

Het is overigens nog niet bekend hoe de besmetting terecht kon komen bij bedrijven die het pluimvee op stal hebben staan. Een wilde watervogel kan daar niet komen. Nader onderzoek moet uitwijzen of de watervogels toch de schuld zijn van de uitbraak.

Dit moet u weten over de uitbraak van een besmettelijke vogelgriep

Lees alles over de vogelgriep in ons dossier