Alle 65.000 politiemedewerkers krijgen deze week een brief op de mat met daarin de informatie over waar en in welke functie ze in de nieuwe organisatie van de Nationale Politie gaan werken.

"Het gaat om een voorstel", benadrukt Jannine van den Berg, lid van de korpsleiding. Ze is verantwoordelijk voor de grootste personele reorganisatie ooit bij de politie.

Voordat de brief wordt verstuurd hebben alle medewerkers bij de politie een gesprek met hun nieuwe leidinggevende. Wie het niet eens is met het voorstel, kan dat aangeven bij een onafhankelijke plaatsingscommissie. Die kijkt of er een andere oplossing mogelijk is, legt Van den Berg uit.

Voor ongeveer 80 tot 85 procent van de politiemensen blijft hun functie ongeveer hetzelfde. Dat geldt met name voor de operationele dienders. "Die willen we zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Dat is belangrijk omdat het politiewerk gewoon doorgaat", vertelt Van den Berg.

Ondersteuning

Voor de ongeveer 15 procent van de mensen die in de ondersteuning werken, staat de grootste verandering op stapel. "Daar ligt onze grootst zorg", aldus Van den Berg.

Ongeveer de helft van hen wordt vanuit het hele land ondergebracht op drie locaties: Rotterdam, Zwolle en Eindhoven. "Dat is ingrijpend want dan zijn er mensen die grote afstanden moeten gaan afleggen naar hun werk. Deze mensen kunnen ook vragen om herplaatsing."

In deze gevallen wordt gekeken wat ze willen. Eventueel ander werk in de buurt binnen de politie of erbuiten. Ook omscholing is een mogelijkheid.

Leidinggevenden

Dit geldt ook voor leidinggevenden, een andere groep die met ingrijpende veranderingen te maken krijgt. Van de huidige 5.000 leidinggevenden gaat de politie terug naar ongeveer duizend. Van den Berg: "Dat betekent niet dat we 4.000 collega’s afschrijven, of dat ze geen goede leidinggevenden waren. We hebben de besten gekozen voor dit moment."

"We kunnen niet alle onrust wegnemen", weet Van den Berg. "We gaan het niet iedereen naar de zin maken. Dat kan niet. We gaan geen makkelijke jaren tegemoet. Maar de reorganisatie is nodig om de politie de komende jaren toe te rusten op haar taak."

"In de loop van 2015" weet iedereen waar hij aan toe is. Zo’n duizend politiemensen hebben inmiddels aangegeven bij de politie te vertrekken.